[English? see below] Om te SUPpen heb je niet veel nodig en dat is wat het zo leuk maakt! Koop of huur een plank + peddel, trek je zwemkleding aan en off you go! Maar zoals bij iedere sport zijn er een paar belangrijke dingen om aan te denken.

Materiaal

Het board en de peddel die van de merken die SUP Loods verkoopt, zijn van hoogwaardige kwaliteit en lichtgewicht. De peddel is uitsluitend gemaakt om mee in het water te peddelen, gebruik hem dus niet om mee af te houden bij de kant (peddel achteruit om weg van de kant te komen). Bovendien is het niet toegestaan om het board achter een boot te slepen!

Natuur

Stand Up Paddelend kun je op de kleinste watertjes en heel dicht bij flora en fauna komen. Dit brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. Dus:

 • laat niets achter en neem niets anders dan foto’s;
 • vaar niet door de waterplanten aan de zijkanten van de sloten, ook niet in de waterlelies;
 • maak geen lawaai (muziek of schreeuwen), de natuur is vol geluiden van zichzelf.

Veiligheid

Op het water zijn veiligheidsmaatregelen van belang. Op een SUP plank is er niets dat je beschermt, dus:

 • Check het weerbericht en kijk onderweg regelmatig naar de lucht. Ga nooit het water op als het volgende voorspeld is: harde wind, onweer of mist.
  Mocht het weer plots heel slecht worden, ga naar de kant, als nodig op je knieën, billen of plat op je buik (gebruik je handen om te peddelen). Neem geen risico - je bent erg kwetsbaar op de plank.
 • Bereid je tochtje voor door de kaart te bestuderen, de lokale regelgeving in acht te nemen en vraag lokalen naar bijzonderheden wat betreft de wateren.
 • Smeer zonnebrand-crème, draag een pet en/of UV-werende kleding. Een (zonne)bril kan alleen gedragen worden als die met een strak bandje om je hoofd vast zit (een bril valt af en zinkt zodra je van de plank valt).
 • Wees extra voorzichtig als je helemaal alleen gaat SUPpen:
  • - gebruik een safety leash
  • - draag een zwemvest
  • - neem je mobiele telefoon mee het water op in een waterdicht zakje of tonnetje
 • Blijf weg van de oever als je niet aanlegt (als je van je board af valt, kun je je ernstig bezeren tegen de oever)
 • Ga op je knieën zitten als er een snelle boot langs vaart of dicht bij komt
 • Begin en eindig je tour in de haven zittend op je knieën of billen (als je van je board valt, kun je je bezeren tegen de boten en steigers)
 • Wat zijn de verkeersregels op het water? Geef voorrang aan zeilboten (zij zijn afhankelijk van de wind en hebben daarom voorrang) en blijf ver weg van grote schepen (zij hebben voorrang als het beroepsvaart is en zuigen water naar zich toe, waardoor je onder het schip getrokken kunt worden). 

Tips & Truc’s

De beste manier om van je eerste keer SUPpen te genieten, ook als je een eigen board hebt gekocht, is door een beginnerscursus te doen. In Leeuwarden adviseren wij de SUP Skool.

Dit zijn een aantal van de belangrijkste tips om maximaal van je SUP-sessie te genieten:

 • Draag het board onder je arm, met de fin voor je uit
 • Leg het board ver genoeg in het water, zodat de fin niet vast komt te zitten in het zand als je vanaf een strand vertrekt
 • Start ALTIJD zittend, op die manier kun je eerst de omgeving rustig in je opnemen en ben je voorbereid op de situatie
 • De voorkant van de peddel is vaak andersom dan je verwacht, wat is de voorkant van je SUP-paddle?

Heel veel plezier met je Stand Up Paddle sessie!


[English:]

Stand Up Paddling - good to know!

One of the things that make Stand Up Paddling (SUP) so much fun, is that you do not need much! Buy or rent a board + paddle, put on you bathing suit, and off you go! But like every sport, there are some important things to keep in mind.

Nature

Stand Up Paddling allows you to enter the smallest rivers and get very close to the flora and fauna. This brings a certain responsibility. So please make sure you:

 • do not leave anything behind and take nothing but pictures;
 • do not enter the vegetation on the sides of the canals, including the water lilies;
 • do not bring music or loud voices, nature is full of sounds.

Safety

Being on the water requires special safety measures. On a SUP board, there is nothing that protects you, so please make sure to:

 • Check the weather forecast and regularly take a look at the sky during your session. No go's are: strong wind, thunderstorm and fog.

In case the weather does change for the worse, get ashore, when necessary on your knees or bottom or even flat on your tummy (use hands to paddle).
Do not take any risk - you are very vulnerable on the board
 • Prepare your tour by studying the map, the local rules and regulations and ask locals about the waters.
 • Put on sunscreen, wear a hat and/or UV-protecting clothes. (Sun)Glasses can only be worn if secured by a tight neck strap (they will definitely sink when you fall of the board).
 • Take extra care if you Stand Up Paddle all alone:
  • wear a safety leash
  • wear a life jacket
  • bring your mobile phone in a water tight bag/case/container
 • Stay away from the shore if you're not landing (in case you fall of the board, you could seriously hurt yourself if you land against the shore)
 • Drop to your knees or bottom when a fast boat passes by or gets too close to you
 • In the harbour start and end your tour on your bottom or knees (in case you fall of the board, you could hurt yourself or bring damage to the boats)
 • Give way to sailing boats (they depend on the wind and therefore have right of way) and stay far away of large ships (they have right of way in case they perform commercial shipping and they suck the water towards them, which could cause you to get sucked under the ship).

Tips & Tricks

The best way to enjoy Stand Up Paddling for the first time, also on your own board, is by taking a beginners course.

These are a few of the most important Tips & Tricks to help you enjoy the session to the fullest:

 • Carry the board under your arm, with the fin in front of you
 • Lay the board far enough in the water, so the fin doesn't get stuck in the sand
 • The front side of the paddle is the side of the brand sticker (yes that's the other way around as you probably expect).

Enjoy your Stand Up Paddle session!